Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB5.0-V-4-2 Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB5.0-V-4-2

- Loại quạt             : Quạt hướng trục chống cháy FPD

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : FPB5.0-V-4-2

- Đường kính cánh : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 8161 (m³/h)

- Áp lực                   : 455 (Pa)

- Độ ồn                    : 69 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất              : 2.2 (KW)

- Trọng lượng           : 91 Kg

- Bảo hành               : 12 tháng

Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB6.0-V-4-2 Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB6.0-V-4-2

- Loại quạt              : Quạt hướng trục chống cháy FPD

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : FPB6.0-V-4-2

- Đường kính cánh : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 14098 (m³/h)

- Áp lực                   : 654 (Pa)

- Độ ồn                    : 76 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 5.5 (KW)

- Trọng lượng          : 164 Kg

- Bảo hành               : 12 tháng

Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB6.0-V-4-1 Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB6.0-V-4-1

- Loại quạt              : Quạt hướng trục chống cháy FPD

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : FPB6.0-V-4-1

- Đường kính cánh : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 15576 (m³/h)

- Áp lực                   : 580 (Pa)

- Độ ồn                    : 76 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 5.5 (KW)

- Trọng lượng          : 164 Kg

- Bảo hành               : 12 tháng

Quạt hướng trục chống cháy Nedfon FPB7.0-V-4-1 Quạt hướng trục chống cháy Nedfon FPB7.0-V-4-1

- Loại quạt              : Quạt hướng trục chống cháy FPD

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                    : FPB7.0-V-4-1

- Đường kính cánh : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió       : 24731 (m³/h)

- Áp lực                   : 789 (Pa)

- Độ ồn                    : 79 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 11 (KW)

- Trọng lượng          : 257 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt hướng trục chống cháy Nedfon FPB7.0-V-4-2 Quạt hướng trục chống cháy Nedfon FPB7.0-V-4-2

- Loại quạt              : Quạt hướng trục chống cháy FPD

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : FPB7.0-V-4-2 

- Đường kính cánh : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 22384 (m³/h)

- Áp lực                  : 889 (Pa)

- Độ ồn                   : 79 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất            : 11 (KW)

- Trọng lượng         : 113 Kg

- Bảo hành             : 257 tháng

Quạt hướng trục nedfon HWF-5.0-I-2-2 Quạt hướng trục nedfon HWF-5.0-I-2-2

- Loại quạt               : Quạt hướng trục HWF

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                   : HWF-5.0-I-2-2

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 12570 (m³/h)

- Áp lực                   : 1121 (Pa)

- Độ ồn                    : 85 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 7.5 (KW)

- Trọng lượng          : 113 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt hướng trục nedfon HWF-5.0-I-2-1 Quạt hướng trục nedfon HWF-5.0-I-2-1

- Loại quạt              : Quạt hướng trục HWF

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                   : HWF-5.0-I-2-1

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 13422 (m³/h)

- Áp lực                  : 937 (Pa)

- Độ ồn                   : 85 (dB)

- Điện áp     : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất            : 7.5 (KW)

- Trọng lượng         : 113 Kg

- Bảo hành             : 12 tháng

Quạt hướng trục nedfon HWF-4.5-I-2-2 Quạt hướng trục nedfon HWF-4.5-I-2-2

- Loại quạt              : Quạt hướng trục HWF

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                   : HWF-4.5-I-2-2

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 8864 (m³/h)

- Áp lực                   : 1087 (Pa)

- Độ ồn                    : 80 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 5.5 (KW)

- Trọng lượng          : 99 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt hướng trục nedfon HWF-4.0-I-2-1 Quạt hướng trục nedfon HWF-4.0-I-2-1

- Loại quạt              : Quạt hướng trục HWF

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                   : HWF-4.0-I-2-1

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió       : 9937 (m³/h)

- Áp lực                   : 1030 (Pa)

- Độ ồn                    : 76 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 4 (KW)

- Trọng lượng          : 77 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt hướng trục nedfon HWF-3.5-I-2-2 Quạt hướng trục nedfon HWF-3.5-I-2-2

- Loại quạt              : Quạt hướng trục HWF

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                    : HWF-3.5-I-2-2

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 4662 (m³/h)

- Áp lực                   : 946 (Pa)

- Độ ồn                    : 72 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất            : 2.2(KW)

- Trọng lượng        : 53 Kg

- Bảo hành            : 12 tháng

Quạt hướng trục nedfon HWF-3.5-I-2-1 Quạt hướng trục nedfon HWF-3.5-I-2-1

- Loại quạt             : Quạt hướng trục HWF

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : HWF-3.5-I-2-1

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 6186 (m³/h)

- Áp lực                   : 920 (Pa)

- Độ ồn                    : 72 (dB)

- Điện áp                 : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 2.2(KW)

- Trọng lượng          : 53 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt hướng trục nedfon TL-3.55-2-A-3 Quạt hướng trục nedfon TL-3.55-2-A-3

- Loại quạt             : Quạt hướng trục

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : TL-3.55-2-A-3

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 6000 (m³/h)

- Áp lực                   : 211 (Pa)

- Độ ồn                    : 94 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 0.75(KW)

- Trọng lượng          : 32 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

NEDFON