Quạt ly tâm Nedfon DKT

Trang chủ Quạt ly tâm Nedfon DKT

Quạt ly tâm nedfon DKT là thiết bị hoàn hảo sử dụng cho thông gió điều hòa không khí trong công trình dân dụng và công nghiệp.  Với cấu trúc nhỏ gọn, cài đặt thuận tiện, bảo trì dễ dàng, tiếng ồn thấp, hiệu quả tốt, chịu nhiệt cao..và thích ứng da dạng với các thiết bị thông gió đi kèm đã trở thành nhà tiên phong thanh lọc không khí mới nhất và đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của các nhà thầu cơ điện, xây dựng trong nước và quốc tế.

 

Một số seri quạt ly tâm nedfon DKT được ưa chuộng nhất:

Quạt ly tâm nedfon DKT 10 Quạt ly tâm nedfon DKT 10

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 10

- Lưu lượng gió    : 1838 - 5434 (m³/h)

- Áp lực                 : 202 - 365 (Pa)

- Độ ồn                  : 62 - 70 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.55 - 1.5 (KW)

- Tốc độ               : 900 - 1300 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 108 – 121 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm chống cháy 2 tốc độ DKT Quạt ly tâm chống cháy 2 tốc độ DKT

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT

- Lưu lượng gió : 4174 - 46207 (m³/h)

- Áp lực                 : 194 – 1154 (Pa)

- Độ ồn                  : 51 – 77 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất      : 2.5/0.9 – 30/15 (KW)

- Tốc độ               : 450 - 1100 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 160 – 830 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 40 Quạt ly tâm nedfon DKT 40

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 40

- Lưu lượng gió : 50000 - 120000 (m³/h)

- Áp lực                 : 360 – 1200 (Pa)

- Độ ồn                  : 80 – 97 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 22 – 75 (KW)

- Tốc độ               : 310 - 540 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 940 – 1490 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 36 Quạt ly tâm nedfon DKT 36

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 36

- Lưu lượng gió : 40000 - 88000 (m³/h)

- Áp lực                 : 280 – 885 (Pa)

- Độ ồn                  : 80 – 94 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 15 – 45 (KW)

- Tốc độ               : 300 - 540 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 816 – 1155 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 33 Quạt ly tâm nedfon DKT 33

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 33

- Lưu lượng gió : 25000 - 73000 (m³/h)

- Áp lực                 : 320 – 1000 (Pa)

- Độ ồn                  : 78 – 90 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 11 – 37 (KW)

- Tốc độ               : 350 - 580 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 743 – 1018 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 25 Quạt ly tâm nedfon DKT 25

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 25

- Lưu lượng gió : 11760 - 35230 (m³/h)

- Áp lực                 : 237 - 817 (Pa)

- Độ ồn                  : 62 – 76 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 – 15 (KW)

- Tốc độ               : 400 - 700 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 386 – 508 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 22 Quạt ly tâm nedfon DKT 22

- Loại quạt  : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 22

- Lưu lượng gió : 9500 - 26310 (m³/h)

- Áp lực                 : 274 - 918 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 – 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 – 11 (KW)

- Tốc độ               : 500 - 800 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 353 – 429 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 20 Quạt ly tâm nedfon DKT 20

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 20

- Lưu lượng gió : 5791 - 22010 (m³/h)

- Áp lực                 : 297 - 827 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 – 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 – 7.5 (KW)

- Tốc độ               : 500 - 850 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 270 – 317 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 18 Quạt ly tâm nedfon DKT 18

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 18

- Lưu lượng gió : 5782 - 16720 (m³/h)

- Áp lực                 : 276 - 742 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 – 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 – 5.5 (KW)

- Tốc độ               : 600 - 900 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 217 – 251 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 30 Quạt ly tâm nedfon DKT 30

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 30

- Lưu lượng gió : 20734 - 78537 (m³/h)

- Áp lực                 : 306 - 841 (Pa)

- Độ ồn                  : 75 – 86 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 – 30 (KW)

- Tốc độ               : 380 - 600 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 648 – 830 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 27 Quạt ly tâm nedfon DKT 27

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 27

- Lưu lượng gió : 17810 - 46180 (m³/h)

- Áp lực                 : 290 - 878 (Pa)

- Độ ồn                  : 62 – 85 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 5.5 – 18.5 (KW)

- Tốc độ               : 400 - 650 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 539 – 694 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 15 Quạt ly tâm nedfon DKT 15

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 15

- Lưu lượng gió : 3910 - 12475 (m³/h)

- Áp lực                 : 230 - 800 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 – 71 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.1 - 4 (KW)

- Tốc độ               : 600 - 1050 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 148 – 175 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON