Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT25-66S Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT25-66S

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DJT25-66S

- Lưu lượng gió   : 1080/ 1410 (m³/h)

- Cột áp                : 380 / 500 (Pa)

- Độ ồn                 : 59 / 65 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 163 / 230 (W)

- Tốc độ               : 1950 / 2450 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 7.6 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT20-55S Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT20-55S

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DJT20-55S

- Lưu lượng gió   : 760 / 970 (m³/h)

- Cột áp                : 260 / 345 (Pa)

- Độ ồn                 : 52 / 61 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 98 / 133 (W)

- Tốc độ               : 1900 / 2450 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 3.0 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT15-45S Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT15-45S

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DJT15-45S

- Lưu lượng gió   : 450 / 570 (m³/h)

- Cột áp                : 240 / 280 (Pa)

- Độ ồn                 : 30 / 34 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 49 / 57 (W)

- Tốc độ               : 1900 / 2500 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 2.4 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT12-33S Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT12-33S

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DJT12-33S

- Lưu lượng gió   : 265 / 350 (m³/h)

- Cột áp                : 125 / 160 (Pa)

- Độ ồn                 : 25 / 31 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 28 / 38 (W)

- Tốc độ               : 1700 / 2200 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 1.7 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT10-23S Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT10-23S

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DJT10-23S

- Lưu lượng gió   : 170 / 205 (m³/h)

- Cột áp                : 125 / 158 (Pa)

- Độ ồn                 : 25 / 30 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 25 / 30 (W)

- Tốc độ               : 1800 / 2250 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 1.7 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT10-25B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT10-25B

- Loại quạt         : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT10-25B

- Lưu lượng gió    : 248 (m³/h)

- Áp lực                 : 320 (Pa)

- Độ ồn                  : 55 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 77 (W)

- Tốc độ                : 2360 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 190 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.45 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT12-35B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT12-35B

- Loại quạt       : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT12-35B

- Lưu lượng gió    : 360 (m³/h)

- Áp lực                 : 340 (Pa)

- Độ ồn                  : 55 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 88 (W)

- Tốc độ                : 2380 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 190 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.40 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT15-45B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT15-45B

- Loại quạt       : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT15-45B

- Lưu lượng gió    : 450 (m³/h)

- Áp lực                 : 330 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 88 (W)

- Tốc độ                : 2380 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 190 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.80 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT16-45B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT16-45B

- Loại quạt       : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT16-45B

- Lưu lượng gió    : 580 (m³/h)

- Áp lực                 : 380 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 127 (W)

- Tốc độ                : 2480 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 220 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.30 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT20-46B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT20-46B

- Loại quạt       : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT20-46B

- Lưu lượng gió    : 1030 (m³/h)

- Áp lực                 : 530 (Pa)

- Độ ồn                  : 61 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 178 (W)

- Tốc độ                : 2445 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 250 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.80 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT25-66B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT25-66B

- Loại quạt       : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT25-66B

- Lưu lượng gió    : 1180 (m³/h)

- Áp lực                 : 600 (Pa)

- Độ ồn                  : 63 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 181 (W)

- Tốc độ                : 2550 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 250 (m.m)

- Trọng lượng      : 6.05 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT31-66B Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT31-66B

- Loại quạt       : Quạt âm trần nối ống

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DJT31-66B

- Lưu lượng gió    : 1500 (m³/h)

- Áp lực                 : 500 (Pa)

- Độ ồn                  : 65 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 163 (W)

- Tốc độ                : 2625 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 250 (m.m)

- Trọng lượng      : 6.80 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON