Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB80-9-A Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB80-9-A

- Loại quạt              : Quạt găn tường công nghiệp APB

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                    : APB80-9-A

- Kích cỡ          : 900x400x900(mm)

- Diện tích thích hợp: 40-60 m2

- Đường kính cánh : 778 (mm)

- Tốc độ quay         : 420 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 16000 (m³/h)

- Độ ồn                    : 58 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 0.37 (KW)

- Trọng lượng          : 43 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-66H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-66H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT20-66H

- Lưu lượng gió    : 920/800 (m³/h)

- Áp lực                 : 365/335 (Pa)

- Độ ồn                  : 35/34 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 210/160 (W)

- Tốc độ                : 1090/945 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 14.4 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-56H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-56H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT20-66H

- Lưu lượng gió    : 1200/1000 (m³/h)

- Áp lực                 : 410/390 (Pa)

- Độ ồn                  : 39/37 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 315/270 (W)

- Tốc độ                : 1310/1185 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 14.4 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-55H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-55H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT20-55H

- Lưu lượng gió    : 770/630 (m³/h)

- Áp lực                 : 330/290 (Pa)

- Độ ồn                  : 33/31 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 150/110 (W)

- Tốc độ                : 890/735 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 14.4 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon DGT15-45H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa Quạt Nedfon DGT15-45H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DGT15-45H

- Lưu lượng gió    : 350/285 (m³/h)

- Áp lực                 : 270/225 (Pa)

- Độ ồn                  : 34/28 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 93/72 (W)

- Tốc độ                : 1360/1150 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 9.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon DGT15-34H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa Quạt Nedfon DGT15-34H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DGT15-34H

- Lưu lượng gió    : 350/210 (m³/h)

- Áp lực                 : 235/225 (Pa)

- Độ ồn                  : 31/25 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 60/51 (W)

- Tốc độ                : 1360/1190 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 6.3 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon DGT10-24H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa Quạt Nedfon DGT10-24H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DGT10-24H

- Lưu lượng gió    : 150/120 (m³/h)

- Áp lực                 : 190/180 (Pa)

- Độ ồn                  : 35/34 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 40/30 (W)

- Tốc độ                : 1300/1060 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-45H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-45H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT15-45H

- Lưu lượng gió    : 550/415 (m³/h)

- Áp lực                 : 255/225 (Pa)

- Độ ồn                  : 29/27 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 107/103 (W)

- Tốc độ                : 1360/1170 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 7.2 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-34H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-34H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT15-34H

- Lưu lượng gió    : 370/295 (m³/h)

- Áp lực                 : 220/195 (Pa)

- Độ ồn                  : 26/25 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 66/56 (W)

- Tốc độ                : 1320/1100 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 4.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT10-24H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT10-24H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng DPT

- Hãng sản xuất : Nedfon

- Model              : DPT10-24H

- Đường kính cánh : 200 (mm)

- Tốc độ quay   : 1305/1100 (R.P.M)

- Lưu lượng gió : 210/160 (m³/h)

- Áp lực            : 160/0130 (Pa)

- Độ ồn             : 24/21 (dB)

- Điện áp          : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất      : 33/30 (W)

- Trọng lượng   : 4.4 Kg

- Bảo hành       : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT07-13H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT07-13H

- Loại quạt : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng DPT

- Hãng sản xuất : Nedfon

- Model              : DPT07-13H

- Đường kính cánh : 180 (mm)

- Tốc độ quay    : 1260 (R.P.M)

- Lưu lượng gió : 110 (m³/h)

- Áp lực             : 155 (Pa)

- Độ ồn              : 21 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất      : 25 (W)

- Trọng lượng   : 3.7 Kg

- Bảo hành       : 12 tháng

Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB5.0-V-4-1 Quạt hướng trục chống cháy nedfon FPB5.0-V-4-1

- Loại quạt              : Quạt hướng trục chống cháy FPD

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                   : FPB5.0-V-4-1

- Đường kính cánh : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió       : 9096 (m³/h)

- Áp lực                   : 414 (Pa)

- Độ ồn                    : 69 (dB)

- Điện áp          : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 2.2 (KW)

- Trọng lượng          : 91 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

NEDFON