Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon-DPT

Trang chủ Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon-DPT

Với tiêu chí không ngừng thay đổi đáp ứng mọi yêu cầu của Khách hàng. Nhà máy Nedfon cho ra mắt dòng sản phẩm mới cải tiến từ dòng sản phẩm quạt âm trần DPT nổi tiếng nhưng chỉ có độ dày chỉ bằng 50% so với dòng sản phẩm cũ. Với kích thước Super - Slim như vậy Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT dễ dàng lăp đặt ở nhưng không gian chật hẹp, tiết kiệm diện tích tại các căn hộ, văn phòng và khách sạn cao cấp.

 

Một số Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT thông dụng nhất:

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-66H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-66H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT20-66H

- Lưu lượng gió    : 920/800 (m³/h)

- Áp lực                 : 365/335 (Pa)

- Độ ồn                  : 35/34 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 210/160 (W)

- Tốc độ                : 1090/945 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 14.4 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-56H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-56H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT20-66H

- Lưu lượng gió    : 1200/1000 (m³/h)

- Áp lực                 : 410/390 (Pa)

- Độ ồn                  : 39/37 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 315/270 (W)

- Tốc độ                : 1310/1185 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 14.4 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-55H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT20-55H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT20-55H

- Lưu lượng gió    : 770/630 (m³/h)

- Áp lực                 : 330/290 (Pa)

- Độ ồn                  : 33/31 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 150/110 (W)

- Tốc độ                : 890/735 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 14.4 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon DGT15-45H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa Quạt Nedfon DGT15-45H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DGT15-45H

- Lưu lượng gió    : 350/285 (m³/h)

- Áp lực                 : 270/225 (Pa)

- Độ ồn                  : 34/28 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 93/72 (W)

- Tốc độ                : 1360/1150 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 9.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon DGT15-34H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa Quạt Nedfon DGT15-34H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DGT15-34H

- Lưu lượng gió    : 350/210 (m³/h)

- Áp lực                 : 235/225 (Pa)

- Độ ồn                  : 31/25 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 60/51 (W)

- Tốc độ                : 1360/1190 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 6.3 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon DGT10-24H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa Quạt Nedfon DGT10-24H âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng có lọc Hepa

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DGT10-24H

- Lưu lượng gió    : 150/120 (m³/h)

- Áp lực                 : 190/180 (Pa)

- Độ ồn                  : 35/34 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 40/30 (W)

- Tốc độ                : 1300/1060 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-45H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-45H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT15-45H

- Lưu lượng gió    : 550/415 (m³/h)

- Áp lực                 : 255/225 (Pa)

- Độ ồn                  : 29/27 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 107/103 (W)

- Tốc độ                : 1360/1170 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 7.2 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-34H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT15-34H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DPT15-34H

- Lưu lượng gió    : 370/295 (m³/h)

- Áp lực                 : 220/195 (Pa)

- Độ ồn                  : 26/25 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 66/56 (W)

- Tốc độ                : 1320/1100 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 4.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT10-24H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT10-24H

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng DPT

- Hãng sản xuất : Nedfon

- Model              : DPT10-24H

- Đường kính cánh : 200 (mm)

- Tốc độ quay   : 1305/1100 (R.P.M)

- Lưu lượng gió : 210/160 (m³/h)

- Áp lực            : 160/0130 (Pa)

- Độ ồn             : 24/21 (dB)

- Điện áp          : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất      : 33/30 (W)

- Trọng lượng   : 4.4 Kg

- Bảo hành       : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT07-13H Quạt âm trần nối ống siêu mỏng Nedfon DPT07-13H

- Loại quạt : Quạt âm trần nối ống siêu mỏng DPT

- Hãng sản xuất : Nedfon

- Model              : DPT07-13H

- Đường kính cánh : 180 (mm)

- Tốc độ quay    : 1260 (R.P.M)

- Lưu lượng gió : 110 (m³/h)

- Áp lực             : 155 (Pa)

- Độ ồn              : 21 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất      : 25 (W)

- Trọng lượng   : 3.7 Kg

- Bảo hành       : 12 tháng

NEDFON