Quạt ly tâm Nedfon

Trang chủ Quạt ly tâm Nedfon

Quạt ly tâm Nedfon với độ bền cao, có độ ồn thấp, lưu lượng và áp lực gió cao và thiết kế độc đáo thường được dùng để cấp khí tươi, hút gió, hút khí thải cũng như chất độc hại và khí bụi trong văn phòng, tòa nhà công cộng, nhà xưởng công nghiệp, tầng hầm và các nhà cao tầng.

 

Một số Quạt ly tâm Nedfon thông dụng nhất:

Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.2.8.A-1 Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.2.8.A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.2.8.A-1

- Lưu lượng gió    : 1370 - 2760 (m³/h)

- Áp lực                 : 480 - 345 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 67 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 (W)

- Tốc độ               : 1.400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 33.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-2 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-2

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.3.5A-2

- Lưu lượng gió    : 5075 - 8065 (m³/h)

- Áp lực                 : 1000 - 840 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 78 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 1420 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 58.1Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.6A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.6A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.6A-1

- Lưu lượng gió    : 9820 - 16894 (m³/h)

- Áp lực                 : 1200 - 990 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 83 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 (W)

- Tốc độ               : 970 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 334.3Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.5A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.5A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.5A-1

- Lưu lượng gió    : 8127 - 10051 (m³/h)

- Áp lực                 : 1167 - 1090 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 74 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (W)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 215.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4.5A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4.5A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.4.5A-1

- Lưu lượng gió    : 6175 - 9220 (m³/h)

- Áp lực                 : 896 - 837 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 76 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 185.9Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm nedfon CF-No.3.5A-1 Quạt thông gió ly tâm nedfon CF-No.3.5A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.3.5A-1

- Lưu lượng gió    : 3233 - 5000 (m³/h)

- Áp lực                 : 1050 - 800 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 73 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 1420 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 52.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.3A-2 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.3A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No. .3A-2

- Lưu lượng gió    : 1960 - 3300 (m³/h)

- Áp lực                 : 810 - 750 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 1400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 34.0Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2.5A-1 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2.5A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.2.5A-1

- Lưu lượng gió    : 748 - 2617 (m³/h)

- Áp lực                 : 1542 - 1296 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 83 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 2800 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 32.3 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2A-1 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.2A-1

- Lưu lượng gió    : 1248 - 2258 (m³/h)

- Áp lực                 : 1150 - 839 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 78 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.1 (W)

- Tốc độ               : 2800 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 22.1 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.4A-1

- Lưu lượng gió    : 4860 - 7807 (m³/h)

- Áp lực                 : 684 - 586 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 70 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 940 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 92.4Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.3.5A-1

- Lưu lượng gió    : 2365 - 5613 (m³/h)

- Áp lực                 : 960 - 750 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 76 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 1.410 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 56.4Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.3A-1 Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.3A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.3A-1

- Lưu lượng gió    : 2150 - 4270 (m³/h)

- Áp lực                 : 654 - 535 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 73 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.5 (W)

- Tốc độ               : 1.400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 43.8Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON