Quạt gắn trần Nedfon BPT

Trang chủ Quạt gắn trần Nedfon BPT

Nedfon thiết kế và sản xuất sản phẩm Quạt thông gió gắn trần BPT trên dây truyền công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn ISO9001:2008 tại Trung Quốc, đã đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với những cải tiến vượt trội và ứng dụng công nghệ extra fan đã giúp quạt thông gió gắn trần Nedfon BPT chạy êm hơn, độ bền lâu dài, lưu lượng gió liên tục, đảm bảo sự tươi mát trong mọi điều kiện. Đây chính là một sản phẩm chất lượng cao nhưng vẫn giữ được giá thành tốt nhất.

 

Một số Quạt thông gió âm trần BPT thông dụng nhất:

Quạt gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A Quạt gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-13H20-A

- Lưu lượng gió    : 120 (m³/h)

- Áp lực                 : 114 (Pa)

- Độ ồn                  : 33 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 20 (W)

- Tốc độ                : 820 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 120 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H30-A Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H30-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23H30-A

- Lưu lượng gió    : 180 (m³/h)

- Áp lực                 : 115 (Pa)

- Độ ồn                  : 38 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 21 (W)

- Tốc độ                : 820 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT15-23H35-A Quạt gắn trần Nedfon BPT15-23H35-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23H35-A

- Lưu lượng gió    : 210 (m³/h)

- Áp lực                 : 115 (Pa)

- Độ ồn                  : 40 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 26 (W)

- Tốc độ                : 880 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.6 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H25-A Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H25-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23H25-A

- Lưu lượng gió    : 150 (m³/h)

- Áp lực                 : 100 (Pa)

- Độ ồn                  : 34 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 16 (W)

- Tốc độ                : 630 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H45-A Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H45-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-33H45-A

- Lưu lượng gió    : 270 (m³/h)

- Áp lực                 : 118 (Pa)

- Độ ồn                  : 36 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 27 (W)

- Tốc độ                : 510 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H55-A Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H55-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-33H55-A

- Lưu lượng gió    : 330 (m³/h)

- Áp lực                 : 125 (Pa)

- Độ ồn                  : 39 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 37 (W)

- Tốc độ                : 610 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-65J160 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-65J160

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT20-65J160

- Lưu lượng gió    : 960 (m³/h)

- Áp lực                 : 350 (Pa)

- Độ ồn                  : 58 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 210 (W)

- Tốc độ                :  980 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 11.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J130 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J130

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT20-53J130

- Lưu lượng gió    : 780 (m³/h)

- Áp lực                 : 155 (Pa)

- Độ ồn                  : 53 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 108 (W)

- Tốc độ                :  830 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 11.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J100 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J100

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT20-53J100

- Lưu lượng gió    : 600 (m³/h)

- Áp lực                 : 150 (Pa)

- Độ ồn                  : 50 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 85 (W)

- Tốc độ                :  730 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 11.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J80 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J80

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-44J80

- Lưu lượng gió    : 480 (m³/h)

- Áp lực                 : 190 (Pa)

- Độ ồn                  : 46 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 54 (W)

- Tốc độ                :  738 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 7.9 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J65 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J65

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-44J65

- Lưu lượng gió    : 390 (m³/h)

- Áp lực                 : 188 (Pa)

- Độ ồn                  : 42 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 45 (W)

- Tốc độ                :  600 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 7.9 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-34J55 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-34J55

- Loại quạt          : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT12-34J55

- Lưu lượng gió    : 330 (m³/h)

- Áp lực                 : 178 (Pa)

- Độ ồn                  : 45 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 38 (W)

- Tốc độ                :  735 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON