Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT15-32B Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT15-32B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT15-32B

- Lưu lượng gió   : 360 (m³/h)

- Cột áp                : 116 (Pa)

- Độ ồn                 : 27 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 55 (W)

- Tốc độ               : 1240 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 8.1 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT15-42B Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT15-42B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT15-42B

- Lưu lượng gió   : 500 (m³/h)

- Cột áp                : 191 (Pa)

- Độ ồn                 : 29 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 125 (W)

- Tốc độ               : 1360 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 10.3 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT10-12B Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT10-12B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT10-12B

- Lưu lượng gió   : 100 (m³/h)

- Cột áp                : 80 (Pa)

- Độ ồn                 : 20 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 20 (W)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 5.4 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT10-23B  Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT10-23B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT10-23B

- Lưu lượng gió   : 180 (m³/h)

- Cột áp                : 163 (Pa)

- Độ ồn                 : 23 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 37 (W)

- Tốc độ               : 1350 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 6.8 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT25-76B Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT25-76B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT25-76B

- Lưu lượng gió   : 1700 (m³/h)

- Cột áp                : 404 (Pa)

- Độ ồn                 : 43 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 405 (W)

- Tốc độ               : 1040 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 25.5 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT25-76C Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT25-76C

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT25-76C

- Lưu lượng gió   : 1900 (m³/h)

- Cột áp                : 440 (Pa)

- Độ ồn                 : 46 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 535 (W)

- Tốc độ               : 1200 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 26.5 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT20-54B Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT20-54B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT20-54B

- Lưu lượng gió   : 770 (m³/h)

- Cột áp                : 204 (Pa)

- Độ ồn                 : 35 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 157 (W)

- Tốc độ               : 1249 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 12.2 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT20-54C Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT20-54C

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT20-54C

- Lưu lượng gió   : 920 (m³/h)

- Cột áp                : 249 (Pa)

- Độ ồn                 : 37 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 187 (W)

- Tốc độ               : 1250 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 15.0 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT20-65B Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT20-65B

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT20-65B

- Lưu lượng gió   : 1200 (m³/h)

- Cột áp                : 348 (Pa)

- Độ ồn                 : 41 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 275 (W)

- Tốc độ               : 1270 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 20.9 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT25-86C Quạt thông gió âm trần Nedfon DPT25-86C

- Loại quạt          : Quạt thông gió âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DPT25-86C

- Lưu lượng gió   : 2310 (m³/h)

- Cột áp                : 518 (Pa)

- Độ ồn                 : 46 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 780 (W)

- Tốc độ               : 1370 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 36.7 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H30-A Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H30-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23H30-A

- Lưu lượng gió    : 180 (m³/h)

- Áp lực                 : 115 (Pa)

- Độ ồn                  : 38 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 21 (W)

- Tốc độ                : 820 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT15-23H35-A Quạt gắn trần Nedfon BPT15-23H35-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23H35-A

- Lưu lượng gió    : 210 (m³/h)

- Áp lực                 : 115 (Pa)

- Độ ồn                  : 40 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 26 (W)

- Tốc độ                : 880 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.6 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON