Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt ly tâm nedfon DKT 25 Quạt ly tâm nedfon DKT 25

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 25

- Lưu lượng gió : 11760 - 35230 (m³/h)

- Áp lực                 : 237 - 817 (Pa)

- Độ ồn                  : 62 – 76 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 – 15 (KW)

- Tốc độ               : 400 - 700 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 386 – 508 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 22 Quạt ly tâm nedfon DKT 22

- Loại quạt  : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 22

- Lưu lượng gió : 9500 - 26310 (m³/h)

- Áp lực                 : 274 - 918 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 – 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 – 11 (KW)

- Tốc độ               : 500 - 800 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 353 – 429 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 20 Quạt ly tâm nedfon DKT 20

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 20

- Lưu lượng gió : 5791 - 22010 (m³/h)

- Áp lực                 : 297 - 827 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 – 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 – 7.5 (KW)

- Tốc độ               : 500 - 850 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 270 – 317 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 18 Quạt ly tâm nedfon DKT 18

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 18

- Lưu lượng gió : 5782 - 16720 (m³/h)

- Áp lực                 : 276 - 742 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 – 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 – 5.5 (KW)

- Tốc độ               : 600 - 900 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 217 – 251 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 30 Quạt ly tâm nedfon DKT 30

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 30

- Lưu lượng gió : 20734 - 78537 (m³/h)

- Áp lực                 : 306 - 841 (Pa)

- Độ ồn                  : 75 – 86 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 – 30 (KW)

- Tốc độ               : 380 - 600 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 648 – 830 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 27 Quạt ly tâm nedfon DKT 27

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 27

- Lưu lượng gió : 17810 - 46180 (m³/h)

- Áp lực                 : 290 - 878 (Pa)

- Độ ồn                  : 62 – 85 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 5.5 – 18.5 (KW)

- Tốc độ               : 400 - 650 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 539 – 694 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 15 Quạt ly tâm nedfon DKT 15

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 15

- Lưu lượng gió : 3910 - 12475 (m³/h)

- Áp lực                 : 230 - 800 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 – 71 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.1 - 4 (KW)

- Tốc độ               : 600 - 1050 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 148 – 175 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon DKT 12 Quạt ly tâm Nedfon DKT 12

- Loại quạt    : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 12

- Lưu lượng gió    : 2612 - 7813 (m³/h)

- Áp lực                 : 178 - 548 (Pa)

- Độ ồn                  : 59 - 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 - 2.2 (KW)

- Tốc độ               : 700 - 1100 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 133 – 148 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon DKT 9 Quạt ly tâm Nedfon DKT 9

- Loại quạt   : Quạt ly tâm chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 9

- Lưu lượng gió    : 1860 - 4064 (m³/h)

- Áp lực                 : 170 - 330 (Pa)

- Độ ồn                  : 59 - 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.55 - 1.1 (KW)

- Tốc độ               : 900 - 1300 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 97 – 105 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4A-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.55-4A-2

- Lưu lượng gió    : 2510 (m³/h)

- Áp lực                 : 84.8 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.12 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 110 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4B-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4B-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.55-4B-2

- Lưu lượng gió    : 2120 (m³/h)

- Áp lực                 : 62.7 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 118 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4A-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.15-4A-2

- Lưu lượng gió    : 1930 (m³/h)

- Áp lực                 : 71.7 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 114 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON