Quạt hút mái Nedfon

Trang chủ Quạt hút mái Nedfon

Quạt hút mái Nedfon GXF (quạt gắn mái Nedfon) được cân bằng động mới nhất đảm bảo quạt chạy ổn định, không rung. Đặc biệt toàn thân và vỏ quạt được sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ , bảo vệ quạt khỏi tác động của môi trường, gia tăng tuổi thọ cho quạt… quạt được dùng để hút khí nóng trên mái các nhà xưởng, nhà kho giúp thông thoáng môi trường xung quan, làm dịu đi sự ngột ngạt khó chịu và giúp người lao động thoải mái hơn trong quá trình làm việc.

 

Một số quạt hút mái Nedfon thông dụng nhất:

 

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4A-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.55-4A-2

- Lưu lượng gió    : 2510 (m³/h)

- Áp lực                 : 84.8 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.12 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 110 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4B-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.55-4B-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.55-4B-2

- Lưu lượng gió    : 2120 (m³/h)

- Áp lực                 : 62.7 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 118 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4A-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.15-4A-2

- Lưu lượng gió    : 1930 (m³/h)

- Áp lực                 : 71.7 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 114 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4B-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4B-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.15-4B-2

- Lưu lượng gió    : 1560 (m³/h)

- Áp lực                 : 57.5 (Pa)

- Độ ồn                  : 55 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 114 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4A-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 2.8-4A-2

- Lưu lượng gió    : 1390 (m³/h)

- Áp lực                 : 61 (Pa)

- Độ ồn                  : 55 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 114 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4B-1 Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4B-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : Nedfon GXF 2.8-4B-1

- Lưu lượng gió    : 767 (m³/h)

- Áp lực                 : 65 (Pa)

- Độ ồn                  : 54 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 110 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 12.5-6-50-2 Quạt hút mái nedfon GXF 12.5-6-50-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 12.5-6-50-2

- Lưu lượng gió    : 91800 (m³/h)

- Áp lực                 : 282 (Pa)

- Độ ồn                  : 87 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 15 (KW)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 583 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 11.2-6-35-1 Quạt hút mái nedfon GXF 11.2-6-35-1

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 11.2-6-35-1

- Lưu lượng gió    : 26200 (m³/h)

- Áp lực                 : 332 (Pa)

- Độ ồn                  : 84 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 5.5 (KW)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 407 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 10.0-4-45-3 Quạt hút mái nedfon GXF 10.0-4-45-3

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 10.0-4-45-3

- Lưu lượng gió    : 69100 (m³/h)

- Áp lực                 : 458 (Pa)

- Độ ồn                  : 90 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 15 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 378 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 9.0-4-40-2 Quạt hút mái nedfon GXF 9.0-4-40-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 9.0-4-40-2

- Lưu lượng gió    : 38800 (m³/h)

- Áp lực                 : 490 (Pa)

- Độ ồn                  : 88 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 374 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 8.0-4-35-3 Quạt hút mái nedfon GXF 8.0-4-35-3

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 8.0-4-35-3

- Lưu lượng gió    : 32500 (m³/h)

- Áp lực                 : 230 (Pa)

- Độ ồn                  : 82 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 327 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 7.1-4-35-2 Quạt hút mái nedfon GXF 7.1-4-35-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 7.1-4-35-2

- Lưu lượng gió    : 19600 (m³/h)

- Áp lực                 : 330 (Pa)

- Độ ồn                  : 82 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 237 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON