Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.4A-1

- Lưu lượng gió    : 4860 - 7807 (m³/h)

- Áp lực                 : 684 - 586 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 70 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 940 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 92.4Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.3.5A-1

- Lưu lượng gió    : 2365 - 5613 (m³/h)

- Áp lực                 : 960 - 750 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 76 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 1.410 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 56.4Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.3A-1 Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.3A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.3A-1

- Lưu lượng gió    : 2150 - 4270 (m³/h)

- Áp lực                 : 654 - 535 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 73 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.5 (W)

- Tốc độ               : 1.400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 43.8Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm nedfon CF-No.4.5A-1 Quạt thông gió ly tâm nedfon CF-No.4.5A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.4.5A-1

- Lưu lượng gió    : 4500 - 6500 (m³/h)

- Áp lực                 : 764 - 630 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 72 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 183.8Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.4A-1 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.4A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.4A-1

- Lưu lượng gió    : 4000 - 6500 (m³/h)

- Áp lực                 : 1300 - 980 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 80 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (W)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 85.7Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D150R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D150R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D150R-F-Y

- Tốc độ quay       : 970 (R.P.M)

- Lưu lượng gió     : 150 / 113 (m³/h)

- Áp lực                  : 195 / 155 (Pa)

- Độ ồn                   : 38 / 36(dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất           : 87 / 64 (W)

- Kích cỡ               : 800x657x244 (mm)

- Bảo hành            : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D1000R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D1000R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D1000R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 1000 / 805 (m³/h)

- Áp lực                 : 395 / 365 (Pa)

- Độ ồn                  : 48 / 46 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 530 / 425 (W)

- Kích cỡ              : 1250x977x525 (mm)

- Trọng lượng      : 60 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D2000R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D2000R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D2000R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 2000 / 1490 (m³/h)

- Áp lực                 : 510 / 490 (Pa)

- Độ ồn                  : 52 / 50 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1420 / 1195 (W)

- Kích cỡ              : 1200x1077x445 (mm)

- Trọng lượng      : 83 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D1500R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D1500R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D1500R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 1500 / 1240 (m³/h)

- Áp lực                 : 485 / 470 (Pa)

- Độ ồn                  : 50 / 48 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1165 / 945 (W)

- Kích cỡ              : 1200x1077x445 (mm)

- Trọng lượng      : 80 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D800R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D800R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D800R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 800 / 660 (m³/h)

- Áp lực                 : 380 / 345 (Pa)

- Độ ồn                  : 45 / 43 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 446 / 382 (W)

- Kích cỡ              : 1150x977x525 (mm)

- Trọng lượng      : 58 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D500R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D500R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D500R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 500 / 365 (m³/h)

- Áp lực                 : 295 / 285 (Pa)

- Độ ồn                  : 43 / 40 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 265 / 215 (W)

- Kích cỡ              : 885x737x294 (mm)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D350R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D350R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D350R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 350 / 305 (m³/h)

- Áp lực                 : 285 / 270 (Pa)

- Độ ồn                  : 42 / 40 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 255 / 215 (W)

- Kích cỡ              : 885x737x294 (mm)

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON