Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt hút mái nedfon GXF 6.3-4-40-2 Quạt hút mái nedfon GXF 6.3-4-40-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 6.3-4-40-2

- Lưu lượng gió    : 14500 (m³/h)

- Áp lực                 : 258 (Pa)

- Độ ồn                  : 77 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.5 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 193 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 5.6-4-45-2 Quạt hút mái nedfon GXF 5.6-4-45-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 5.6-4-45-2

- Lưu lượng gió    : 12000 (m³/h)

- Áp lực                 : 226 (Pa)

- Độ ồn                  : 75 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.5 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 171 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 4.0-4A-1 Quạt hút mái Nedfon GXF 4.0-4A-1

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 4.0-4A-1

- Lưu lượng gió    : 2320 (m³/h)

- Áp lực                 : 127 (Pa)

- Độ ồn                  : 65 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.18 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 110 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.2.8.A-1 Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.2.8.A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.2.8.A-1

- Lưu lượng gió    : 1370 - 2760 (m³/h)

- Áp lực                 : 480 - 345 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 67 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 (W)

- Tốc độ               : 1.400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 33.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-2 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.3.5A-2

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.3.5A-2

- Lưu lượng gió    : 5075 - 8065 (m³/h)

- Áp lực                 : 1000 - 840 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 78 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 1420 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 58.1Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.6A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.6A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.6A-1

- Lưu lượng gió    : 9820 - 16894 (m³/h)

- Áp lực                 : 1200 - 990 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 83 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 (W)

- Tốc độ               : 970 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 334.3Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.5A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.5A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.5A-1

- Lưu lượng gió    : 8127 - 10051 (m³/h)

- Áp lực                 : 1167 - 1090 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 74 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (W)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 215.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4.5A-1 Quạt ly tâm cao áp nedfon 11-62(A)-No.4.5A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.4.5A-1

- Lưu lượng gió    : 6175 - 9220 (m³/h)

- Áp lực                 : 896 - 837 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 76 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 185.9Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm nedfon CF-No.3.5A-1 Quạt thông gió ly tâm nedfon CF-No.3.5A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.3.5A-1

- Lưu lượng gió    : 3233 - 5000 (m³/h)

- Áp lực                 : 1050 - 800 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 73 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (W)

- Tốc độ               : 1420 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 52.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.3A-2 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.3A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No. .3A-2

- Lưu lượng gió    : 1960 - 3300 (m³/h)

- Áp lực                 : 810 - 750 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 1400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 34.0Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2.5A-1 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2.5A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.2.5A-1

- Lưu lượng gió    : 748 - 2617 (m³/h)

- Áp lực                 : 1542 - 1296 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 83 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (W)

- Tốc độ               : 2800 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 32.3 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2A-1 Quạt thông gió ly tâm Nedfon CF-No.2A-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió ly tâm CF

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : CF-No.2A-1

- Lưu lượng gió    : 1248 - 2258 (m³/h)

- Áp lực                 : 1150 - 839 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 78 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.1 (W)

- Tốc độ               : 2800 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 22.1 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON