Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4B-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 3.15-4B-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 3.15-4B-2

- Lưu lượng gió    : 1560 (m³/h)

- Áp lực                 : 57.5 (Pa)

- Độ ồn                  : 55 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 114 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4A-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4A-2

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 2.8-4A-2

- Lưu lượng gió    : 1390 (m³/h)

- Áp lực                 : 61 (Pa)

- Độ ồn                  : 55 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 114 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4B-1 Quạt hút mái Nedfon GXF 2.8-4B-1

- Loại quạt            : Quạt thông gió hút (gắn) mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : Nedfon GXF 2.8-4B-1

- Lưu lượng gió    : 767 (m³/h)

- Áp lực                 : 65 (Pa)

- Độ ồn                  : 54 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.06 (KW)

- Tốc độ               : 1.450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 110 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 12.5-6-50-2 Quạt hút mái nedfon GXF 12.5-6-50-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 12.5-6-50-2

- Lưu lượng gió    : 91800 (m³/h)

- Áp lực                 : 282 (Pa)

- Độ ồn                  : 87 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 15 (KW)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 583 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 11.2-6-35-1 Quạt hút mái nedfon GXF 11.2-6-35-1

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 11.2-6-35-1

- Lưu lượng gió    : 26200 (m³/h)

- Áp lực                 : 332 (Pa)

- Độ ồn                  : 84 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 5.5 (KW)

- Tốc độ               : 960 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 407 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 10.0-4-45-3 Quạt hút mái nedfon GXF 10.0-4-45-3

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 10.0-4-45-3

- Lưu lượng gió    : 69100 (m³/h)

- Áp lực                 : 458 (Pa)

- Độ ồn                  : 90 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 15 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 378 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 9.0-4-40-2 Quạt hút mái nedfon GXF 9.0-4-40-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 9.0-4-40-2

- Lưu lượng gió    : 38800 (m³/h)

- Áp lực                 : 490 (Pa)

- Độ ồn                  : 88 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 374 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 8.0-4-35-3 Quạt hút mái nedfon GXF 8.0-4-35-3

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 8.0-4-35-3

- Lưu lượng gió    : 32500 (m³/h)

- Áp lực                 : 230 (Pa)

- Độ ồn                  : 82 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 327 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 7.1-4-35-2 Quạt hút mái nedfon GXF 7.1-4-35-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 7.1-4-35-2

- Lưu lượng gió    : 19600 (m³/h)

- Áp lực                 : 330 (Pa)

- Độ ồn                  : 82 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 3 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 237 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái Nedfon GXF 5.6-4-30-2 Quạt hút mái Nedfon GXF 5.6-4-30-2

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 5.6-4-30-2

- Lưu lượng gió    : 7370 (m³/h)

- Áp lực                 : 188 (Pa)

- Độ ồn                  : 72 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 157 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 5.0-4-45-1 Quạt hút mái nedfon GXF 5.0-4-45-1

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 5.0-4-45-1

- Lưu lượng gió    : 6810 (m³/h)

- Áp lực                 : 210 (Pa)

- Độ ồn                  : 72 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.1 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 118 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt hút mái nedfon GXF 4.5-4-35-1 Quạt hút mái nedfon GXF 4.5-4-35-1

- Loại quạt            : Quạt hút mái

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : GXF 4.5-4-35-1

- Lưu lượng gió    : 3790 (m³/h)

- Áp lực                 : 158 (Pa)

- Độ ồn                  : 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.37 (KW)

- Tốc độ               : 1450 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 157 (Kg)

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON