Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt ly tâm nedfon DKT 15 Quạt ly tâm nedfon DKT 15

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 15

- Lưu lượng gió    : 3910 - 12475 (m³/h)

- Áp lực                 : 230 - 800 (Pa)

- Độ ồn                  : 57 – 71 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.1 - 4 (KW)

- Tốc độ               : 600 - 1050 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 148 – 175 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon DKT 12 Quạt ly tâm Nedfon DKT 12

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 12

- Lưu lượng gió    : 2612 - 7813 (m³/h)

- Áp lực                 : 178 - 548 (Pa)

- Độ ồn                  : 59 - 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 - 2.2 (KW)

- Tốc độ               : 700 - 1100 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 133 – 148 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon DKT 10 Quạt ly tâm nedfon DKT 10

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 10

- Lưu lượng gió    : 1838 - 5434 (m³/h)

- Áp lực                 : 202 - 365 (Pa)

- Độ ồn                  : 62 - 70 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.55 - 1.5 (KW)

- Tốc độ               : 900 - 1300 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 108 – 121 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon DKT 9 Quạt ly tâm Nedfon DKT 9

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : DKT 9

- Lưu lượng gió    : 1860 - 4064 (m³/h)

- Áp lực                 : 170 - 330 (Pa)

- Độ ồn                  : 59 - 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.55 - 1.1 (KW)

- Tốc độ               : 900 - 1300 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 97 – 105 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt Nedfon âm trần nối ống DPT25-86B Quạt Nedfon âm trần nối ống DPT25-86B

- Loại quạt: Quạt âm trần nối ống gió độ ồn thấp

- Hãng sản xuất: Nedfon

- Model: DPT25-86B

- Lưu lượng gió: 2600m³/h

- Cột áp: 536Pa

- Độ ồn: 46dB

- Công nghệ: ly tâm

- Điện áp: 380V~ / 50Hz / 3Ph

- Công suất: 800W

- Trọng lượng: 36.57 Kg

- Bảo hành: 12 tháng

Quạt gắn tường Nedfon APB20-4-B Quạt gắn tường Nedfon APB20-4-B

- Lưu lượng:                492(m3/h)

- Đường kính cánh:     200(mm)

- Độ ồn:                        42(dB)

- Tốc độ:                      -(r.p.m)

- Áp lực:                       -(Pa)

- Điện áp:  220/50/1(V/Hz/P)

- Công suất:                 0.025(KW)

Quạt gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A Quạt gắn trần Nedfon BPT10-13H20-A

- Lưu lượng:                120(m3/h)

- Đường kính cánh:    120(mm)

- Độ ồn:                        33(dB)

- Tốc độ:                      1500(r.p.m)

- Áp lực:                       106(Pa)

- Điện áp:    220/50/1(V/Hz/P)

- Công suất:                 0.020(KW)

Quạt li tâm Nedfon KTJ-31-81-4 Quạt li tâm Nedfon KTJ-31-81-4

- Lưu lượng:                8100(m3/h)

- Đường kính cánh:    315(mm)

- Độ ồn:                        73(dB)

- Tốc độ:                      1085(r.p.m)

- Áp lực:                       595(Pa)

- Điện áp:       380/50/3(V/Hz/P)

- Công suất:                 2200(W)

- Trọng lượng:             47.5 kg

Quạt cắt gió Nedfon FM3515DY Quạt cắt gió Nedfon FM3515DY

- Loại quạt: Quạt cắt gió

- Hãng sản xuất: Nedfon

-  Model: FM3515DY

- Kích thước: 1500 x 230 x 212 (mm)

- Chiều cao lắp đặt: 3.0 - 3.5 (m)

- Tốc độ gió: 10.0 / 12.5/ 15.0 (m/s)

-  Lưu lượng gió: 1700 (m³/h)

-  Độ ồn: 56 (dB)

-  Công nghệ: ly tâm

-  Điện áp: 220V~ / 50Hz / 1Ph

-  Công suất: 291/ 381/ 536(W)

-  Trọng lượng: 23.6 Kg

-  Bảo hành: 12 tháng

Quạt hướng trục Nedfon TL-2.8-2-B-2 Quạt hướng trục Nedfon TL-2.8-2-B-2

- Loại quạt              : Quạt hướng trục

- Hãng sản xuất     : Nedfon

- Model                   : TL-2.8-2-B-2

- Đường kính cánh : 2.900 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 2260 (m³/h)

- Áp lực                  : 207 (Pa)

- Độ ồn                   : 78 (dB)

- Điện áp      : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất            : 0.25(KW)

- Trọng lượng         : 18 Kg

- Bảo hành       : 12 tháng

Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.2.8.A-1 Quạt ly tâm cao áp Nedfon 11-62(A)-No.2.8.A-1

- Loại quạt            : Quạt ly tâm cao áp

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 11-62(A)-No.2.8.A-1

- Lưu lượng gió    : 1370 - 2760 (m³/h)

- Áp lực                 : 480 - 345 (Pa)

- Độ ồn                  : ≤ 67 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 (W)

- Tốc độ               : 1.400 (R.P.M)

- Trọng lượng      : 33.6Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.2.8-4-5 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.2.8-4-5

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.2.8-4-5

- Tốc độ quay       : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 3500 (m³/h)

- Áp lực                 : 393/562 Pa)

- Độ ồn                  : 72 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1.5 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON