Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D250R-F-Y Quạt thông gió thu hồi nhiệt Nedfon QFA-D250R-F-Y

- Loại quạt            : Quạt thông gió thu hồi nhiệt QFA

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : QFA-D250R-F-Y

- Lưu lượng gió    : 250 / 195 (m³/h)

- Áp lực                 : 220 / 200 (Pa)

- Độ ồn                  : 40 / 38 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 145 / 128 (W)

- Kích cỡ              : 800x657x244 (mm)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.6.3-6-4 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.6.3-6-4

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.6.3-6-4

- Tốc độ quay       : 970 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 25500 (m³/h)

- Áp lực                 : 1099/1475 Pa)

- Độ ồn                  : 85 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 15 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.5.6-6-3 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.5.6-6-3

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.5.6-6-3

- Tốc độ quay       : 970 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 21000 (m³/h)

- Áp lực                 : 450/850 Pa)

- Độ ồn                  : 82 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 11 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.5.0-6-8 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.5.0-6-8

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.5.0-6-8

- Tốc độ quay       : 960 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 14500 (m³/h)

- Áp lực                 : 303/635 Pa)

- Độ ồn                  : 80 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.4.5-6-5 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.4.5-6-5

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.4.5-6-5

- Tốc độ quay       : 960 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 10486 (m³/h)

- Áp lực                 : 515/764 Pa)

- Độ ồn                  : 77 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.4.0-4-3 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.4.0-4-3

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.4.0-4-3

- Tốc độ quay       : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 11000 (m³/h)

- Áp lực                 : 690/1100 Pa)

- Độ ồn                  : 84 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 7.5 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.3.55-4-5 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.3.55-4-5

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.3.55-4-5

- Tốc độ quay       : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 7800 (m³/h)

- Áp lực                 : 555/890 Pa)

- Độ ồn                  : 79 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 4 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.3.15-4-5 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.3.15-4-5

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.3.15-4-5

- Tốc độ quay       : 1450 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 4500 (m³/h)

- Áp lực                 : 458/644 Pa)

- Độ ồn                  : 75 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2.2 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm nedfon 13-48No.2.5-4-5 Quạt ly tâm nedfon 13-48No.2.5-4-5

- Loại quạt            : Quạt li tâm 13-18

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : 13-48No.2.5-4-5

- Tốc độ quay       : 1420 (R.P.M)

- Lưu lượng gió    : 2500 (m³/h)

- Áp lực                 : 226/370 Pa)

- Độ ồn                  : 69 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 0.75 (KW)

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB125-9-A Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB125-9-A

- Loại quạt              : Quạt găn tường công nghiệp APB

- Hãng sản xuất      : Nedfon

- Model                   : APB125-9-A

- Kích cỡ           : 1380x400x1380(mm)

- Diện tích thích hợp: 100-120 m2

- Đường kính cánh : 1245 (mm)

- Tốc độ quay         : 420 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 44500 (m³/h)

- Độ ồn                    : 63 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 1.10 (KW)

- Trọng lượng          : 66.1 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB110-9-A Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB110-9-A

- Loại quạt              : Quạt gắn tường công nghiệp APB

- Hãng sản xuất    : Nedfon

- Model                  : APB110-9-A

- Kích cỡ         : 1220x400x1220(mm)

- Diện tích thích hợp: 80-100 m2

- Đường kính cánh : 1095 (mm)

- Tốc độ quay         : 420 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 37000 (m³/h)

- Độ ồn                    : 61 (dB)

- Điện áp        : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 0.75 (KW)

- Trọng lượng          : 59.0 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB95-9-A Quạt gắn tường công nghiệp Nedfon APB95-9-A

- Loại quạt              : Quạt găn tường công nghiệp APB

- Hãng sản xuất    : Nedfon

- Model                    : APB95-9-A

- Kích cỡ           : 1060x400x1060(mm)

- Diện tích thích hợp: 60-80 m2

- Đường kính cánh : 938 (mm)

- Tốc độ quay         : 420 (R.P.M)

- Lưu lượng gió      : 32000 (m³/h)

- Độ ồn                    : 60 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất             : 0.55 (KW)

- Trọng lượng          : 49.2 Kg

- Bảo hành              : 12 tháng

NEDFON