Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H25-A Quạt gắn trần Nedfon BPT10-23H25-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23H25-A

- Lưu lượng gió    : 150 (m³/h)

- Áp lực                 : 100 (Pa)

- Độ ồn                  : 34 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 16 (W)

- Tốc độ                : 630 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 2.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H45-A Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H45-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-33H45-A

- Lưu lượng gió    : 270 (m³/h)

- Áp lực                 : 118 (Pa)

- Độ ồn                  : 36 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 27 (W)

- Tốc độ                : 510 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H55-A Quạt gắn trần Nedfon BPT15-33H55-A

- Loại quạt            : Quạt gắn trần

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-33H55-A

- Lưu lượng gió    : 330 (m³/h)

- Áp lực                 : 125 (Pa)

- Độ ồn                  : 39 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 37 (W)

- Tốc độ                : 610 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-65J160 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-65J160

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT20-65J160

- Lưu lượng gió    : 960 (m³/h)

- Áp lực                 : 350 (Pa)

- Độ ồn                  : 58 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 210 (W)

- Tốc độ                :  980 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 11.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J130 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J130

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT20-53J130

- Lưu lượng gió    : 780 (m³/h)

- Áp lực                 : 155 (Pa)

- Độ ồn                  : 53 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 108 (W)

- Tốc độ                :  830 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 11.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J100 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT20-53J100

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT20-53J100

- Lưu lượng gió    : 600 (m³/h)

- Áp lực                 : 150 (Pa)

- Độ ồn                  : 50 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 85 (W)

- Tốc độ                :  730 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 11.0 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J80 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J80

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-44J80

- Lưu lượng gió    : 480 (m³/h)

- Áp lực                 : 190 (Pa)

- Độ ồn                  : 46 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 54 (W)

- Tốc độ                :  738 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 7.9 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J65 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT15-44J65

- Loại quạt         : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT15-44J65

- Lưu lượng gió    : 390 (m³/h)

- Áp lực                 : 188 (Pa)

- Độ ồn                  : 42 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 45 (W)

- Tốc độ                :  600 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 200 (m.m)

- Trọng lượng      : 7.9 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-34J55 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-34J55

- Loại quạt          : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT12-34J55

- Lưu lượng gió    : 330 (m³/h)

- Áp lực                 : 178 (Pa)

- Độ ồn                  : 45 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 38 (W)

- Tốc độ                :  735 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-34J45 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-34J45

- Loại quạt        : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT12-34J45

- Lưu lượng gió    : 270 (m³/h)

- Áp lực                 : 160 (Pa)

- Độ ồn                  : 41 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 30 (W)

- Tốc độ                :  640 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-24J35 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT12-24J35

- Loại quạt        : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT12-24J35

- Lưu lượng gió    : 210 (m³/h)

- Áp lực                 : 165 (Pa)

- Độ ồn                  : 38 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 24 (W)

- Tốc độ                :  520 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 180 (m.m)

- Trọng lượng      : 5.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT10-23J25 Quạt gắn trần chống cháy Nedfon BPT10-23J25

- Loại quạt        : Gắn trần chống cháy

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : BPT10-23J25

- Lưu lượng gió    : 150 (m³/h)

- Áp lực                 : 110 (Pa)

- Độ ồn                  : 37 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 19 (W)

- Tốc độ                :  780 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 150 (m.m)

- Trọng lượng      : 3.6 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

NEDFON