Liên hệ: 0946.498.668 Thonggiolinhson@gmail.com

Sản phẩm

Trang chủ Sản phẩm
Quạt cắt gió Nedfon FM3518DY Quạt cắt gió Nedfon FM3518DY

- Loại quạt: Quạt cắt gió

- Hãng sản xuất: Nedfon

-  Model: FM3518DY

- Kích thước: 1800 x 230 x 212 (mm)

- Chiều cao lắp đặt: 3.0 - 3.5 (m)

- Tốc độ gió: 10.0 / 12.5/ 15.0 (m/s)

-  Lưu lượng gió: 2040 (m³/h)

-  Độ ồn: 57 (dB)

-  Công nghệ: ly tâm

-  Điện áp: 220V~ / 50Hz / 1Ph

-  Công suất: 314/ 420/ 628(W)

-  Trọng lượng: 27.8 Kg

-  Bảo hành: 12 tháng

Quạt cắt gió nedfon FM3512DY Quạt cắt gió nedfon FM3512DY

- Loại quạt: Quạt cắt gió

- Hãng sản xuất: Nedfon

-  Model: FM3512DY

- Kích thước: 1202 x 232 x 212 (mm)

- Chiều cao lắp đặt: 3.0 - 3.5 (m)

- Tốc độ gió: 10.0 / 12.5/ 15.0 (m/s)

-  Lưu lượng gió: 1360 (m³/h)

-  Độ ồn: 54 (dB)

-  Công nghệ: ly tâm

-  Điện áp: 220V~ / 50Hz / 1Ph

-  Công suất: 218/ 285/ 419(W)

-  Trọng lượng: 18.7 Kg

-  Bảo hành: 12 tháng

Quạt cắt gió nedfon FM3509DY Quạt cắt gió nedfon FM3509DY

- Loại quạt: Quạt cắt gió

- Hãng sản xuất: Nedfon

-  Model: FM3509DY

- Kích thước: 900 x 230 x 212 (mm)

- Chiều cao lắp đặt: 3.0 - 3.5 (m)

- Tốc độ gió: 10.0 / 12.5/ 15.0 (m/s)

-  Lưu lượng gió: 1020 (m³/h)

-  Độ ồn: 53 (dB)

-  Công nghệ: ly tâm

-  Điện áp: 220V~ / 50Hz / 1Ph

-  Công suất: 186/ 238/ 322(W)

-  Trọng lượng: 14.8 Kg

-  Bảo hành: 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-23-41-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-23-41-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-23-41-4

- Lưu lượng gió    : 4100 (m³/h)

- Áp lực                 : 460 (Pa)

- Độ ồn                  : 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 925 (W)

- Tốc độ                : 1085 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 31.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-23-31-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-23-31-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-23-31-4

- Lưu lượng gió    : 3100 (m³/h)

- Áp lực                 : 440 (Pa)

- Độ ồn                  : 65 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 770 (W)

- Tốc độ                : 1400 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 31.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-23-26-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-23-26-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-23-26-4

- Lưu lượng gió    : 2600 (m³/h)

- Áp lực                 : 400 (Pa)

- Độ ồn                  : 60 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 370 (W)

- Tốc độ                : 1350 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 230 (m.m)

- Trọng lượng      : 21.7 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-25-20-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-25-20-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-25-20-4

- Lưu lượng gió    : 2000 (m³/h)

- Áp lực                 : 450 (Pa)

- Độ ồn                  : 58 (dB)

- Điện áp           : 220/50/1 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 485 (W)

- Tốc độ                : 1130 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 250 (m.m)

- Trọng lượng      : 28 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-35-100-6 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-35-100-6

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-35-100-6

- Lưu lượng gió    : 10000 (m³/h)

- Áp lực                 : 543 (Pa)

- Độ ồn                  : 71 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 2200 (W)

- Tốc độ                : 940 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 350 (m.m)

- Trọng lượng      : 28 Kg

- Bảo hành           : 50.8 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-31-71-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-31-71-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-31-71-4

- Lưu lượng gió    : 7100 (m³/h)

- Áp lực                 : 467 (Pa)

- Độ ồn                  : 72 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1500 (W)

- Tốc độ                : 950 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 315 (m.m)

- Trọng lượng      : 47.5 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-28-61-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-28-61-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-28-61-4

- Lưu lượng gió    : 6100 (m³/h)

- Áp lực                 : 480 (Pa)

- Độ ồn                  : 70 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1500 (W)

- Tốc độ                : 1250 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 280 (m.m)

- Trọng lượng      : 43.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt ly tâm Nedfon KTJ-28-51-4 Quạt ly tâm Nedfon KTJ-28-51-4

- Loại quạt           : Thông gió Ly Tâm

- Hãng sản xuất   : Nedfon

- Model                  : KTJ-28-51-4

- Lưu lượng gió    : 5100 (m³/h)

- Áp lực                 : 414 (Pa)

- Độ ồn                  : 68 (dB)

- Điện áp           : 380/50/3 (V/ Hz / Ph)

- Công suất          : 1100 (W)

- Tốc độ                : 1400 (R.P.M)

- ĐK cánh             : 1125(m.m)

- Trọng lượng      : 43.8 Kg

- Bảo hành           : 12 tháng

Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT30-67S Quạt âm trần nối ống Nedfon DJT30-67S

- Loại quạt          : Quạt âm trần nối ống.

- Hãng sản xuất  : Nedfon

- Model                 : DJT30-67S

- Lưu lượng gió   : 1730/ 2180 (m³/h)

- Cột áp                : 430 / 645 (Pa)

- Độ ồn                 : 62 / 68 (dB)

- Điện áp              : 220V~ / 50Hz / 1Ph

- Công suất         : 205 / 295 (W)

- Tốc độ               : 1750 / 2350 (R.P.M)

- Công nghệ        : Ly Tâm

- Trọng lượng      : 10.3 Kg

- Bảo hành          : 12 tháng

NEDFON