Danh mục
Quạt thông gió hồi nhiệt
Mã sản phẩm:

Thông gió hồi nhiệt lưu lượng 150-30,000 m3/h.

Liên hệ: 094.6498.668


Thiết bị Hồi Nhiệt và giữ không khí trong phòng luôn ổn định. Thiết bị sẽ tự động hút khí thải ra ngoài - Làm tươi sạch không khí cấp lại vào phòng.


Thiết bị thiết kế để bảo trì, bảo dưỡng dễ dàng.


Chế độ bình thường: Trên 32°F; chế độ xả đá: Dưới 32°F và trên 19,6°F; Chế độ hút: Dưới 16°F


Điều khiển chế độ xả: Các quạt cấp khí tươi sẽ dừng hoạt động trong khi các quạt hút khí thải vẫn hoạt động.


Thiết bị hoạt động ở 2 chế độ: Cao/Thấp.